Atla
Davranış Bozuklukları

Davranış Bozuklukları

Davranış Bozuklukları

Çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkan davranış modelleridir. Bu türlü davranışlar, çocukların hayatlarını hem sosyal hem akademik yönden olumsuz etkiler. Ayrıca sadece çocuğu değil aileyi ve çevresini de sıkıntıya sokar.

En sık görülen davranış bozuklukları şunlardır:

Saldırganlık

Neden olur?

 • Anne - babanın otoriter baskıcı tutumu,
 • İsteklerinin yerine getirilmemesi durumunda ailenin pes etmesi,
 • Aileden yeterince ilgi ve sevgi görmeyişi,
 • Yanlış davranışın yetişkin tarafından onaylanması

Nasıl önlenir?

 • Çocuğa model olmamak gerekir,
 • Kararlı olmak önemlidir,
 • Söndürme metodu uygulanmalıdır,
 • Sakinleşince konuşulmalıdır,
 • Çocuğa enerjisini boşaltacak fırsatlar sunulmalıdır.

 

Yalan

Neden olur?

 • Baskıcı aile tutumu,
 • Üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar verilmesi,
 • Sık sık eleştirilmesi,
 • Mükemmelliyetçilik,
 • Özgüven eksikliği,
 • Ebeveynin yalan söylemesi için çocuğu aracı kullanması.

Nasıl önlenir?

 • Yalancılıkla suçlamamalıdır,
 • Model olunmamalıdır,
 • Aşırı cezacı tutum ve tehdit olmamalıdır,
 • Tutarlı olunmalıdır,
 • Kıyas yapılmamalıdır,
 • Şiddet uygulanmamalıdır,
 • Aşırı eleştirel tutum sergilenmemelidir,
 • Yalan söylediğini bildiğinizi hissettirmemelisiniz,
 • Dürüst davrandığında ödüllendirilmelidir.

 

Tırnak yeme 

Neden olur?

 • Kendini güvende hissetmemesi,
 • Baskıcı cezacı aile tutumu,
 • Model aldığı bireylerin olması,
 • Ev veya okulda yaşadığı gerginlikler,
 • Korku, öfke ve strese maruz kalması,
 • Kendini değersiz hissetmesi,
 • Travma yaşaması.

 

Nasıl önlenir?

 • Baskıcı olunmamalıdır,
 • Ellerini meşgul eden uğraşlar edindirilmelidir,
 • Sakız, çerez vs ile ağzı meşgul edilmelidir,
 • Kıyaslama yapılmamalıdır.

 

İnatçılık

Neden olur?

 • Tutarsızlık
 • İhtiyacı olan bağımsızlık duygusunun verilmemesi
 • Aşırı cezacı tutum ve şiddet uygulanması
 • İhtiyaçlarının zamanında ve yeterince giderilmemesi
 • Ailenin dayatarak isteklerini yaptırması
 • Kardeşler arasında ayrım yapılması

 

Nasıl önlenir?

 • Anne baba ve çevrenin tutarlı olması gerekmektedir,
 • Çocuğunun istediğinin neden yapılmadığı açıklanmalıdır,
 • Seçenekler sunarak ona seçim yapma hakkı verilmelidir,
 • İnatlaşma süresinin sonunda pes edilmemelidir.

 

Zen Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi
Önceki makale Çocuklarda büyük kas (kaba motor) becerilerinin gelişimi neden önemlidir?
Sonraki makale Çocukların Yaşlarına Göre Oyun Özellikleri