Atla

Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız

Muzipo Kids’in Kısıtlı ve zor şartlar altında yaşayan çocukların eşit yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini savunduğu “Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız” adında bir sosyal sorumluluk projesidir.

Tesis edilmesi planlanan Oyun ve Hareket Alanları ile, kırsal kesimde yaşayan çocukların sosyo – ekonomik sorunlar, coğrafi zorluklar ve kültürel aktivitelerdeki imkan kısıtlılıklarıyla baş edebilmesi, sosyal hayata uyumlarının sağlanması ve spor eğitimi kalitesinin arttırılmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Muzipo Kids bu amaçla başlattığı proje kapsamında, aşağıda tek tek belirtmiş olan yerlere Muzipo Kids Oyun ve Hareket Odaları bağışlamış, binlerce çocuğun hayatına dokunmuş, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli bir yaşam deneyimi sunmuştur.