Atla

Manifestomuz

“Hareket ederek büyüyen sağlıklı nesiller” sloganıyla, çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflerken, onların ekip ruhu çerçevesinde sosyalleşmelerini ve eğlenmelerini destekliyoruz.

 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede de yer verildiği üzere “Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır.”farkındalığıyla, geniş bir sosyo ekonomik statü içerisindeki ailelerin çocuklarına kapılarımızı açıyoruz. 

 

Merkezlerimizde uygulanan tüm programlar, uzman kadromuz tarafından ve akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanır.  Program içerikleri hazırlanırken;  Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bilimsel Yaklaşım değerlerine bağlı kalıyor, çocuklarda yaratıcılığın gelişimi ve olumlu sorgulama esaslarıyla hareket ediyoruz. Çünkü biz çocukların özgüvenli, çevik, kuvvetli, konsantrasyon becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, empati kurabilen bireyler olmasını istiyoruz. 

Manifestomuz